ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការលក់

ពិគ្រោះ គឺជាទីភ្នាក់ងារយីហោទីផ្សារនិងរចនាដែលមានជំនាញក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ច្នៃប្រឌិតនិងគ្រប់គ្រងម៉ាក។ ក្រុមហ៊ុនប្តេជ្ញាចិត្តបម្រើអតិថិជនដោយផ្តល់ឱ្យពួកគេនូវឧបករណ៍ដែលពួកគេត្រូវការដើម្បីចែករំលែកចក្ខុវិស័យរបស់ពួកគេជាមួយពិភពលោក។ តាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់និងការខិតខំបង្កើតស្លាកសញ្ញាច្នៃប្រឌិត។ពិគ្រោះបានរជួយម៉ាកនិងម្ចាស់យីហោឱ្យស្គាល់ទទួលយកភាពជាម្ចាស់និងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យ។

ការដាក់គោលដៅគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការបង្វែរភាពមើលមិនឃើញឱ្យមើលឃើញ។
– Tony Robbins

សេវាកម្មពិគ្រោះ

គោលដៅទីផ្សារផ្តល់ទិសដៅនៃយុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់អ្នក។ បើគ្មានគោលដៅវាមិនអាចទៅរួចទេដែលដឹងថាអ្វីដែលត្រូវធ្វើ។ គោលដៅចាំបាច់ត្រូវមានរយៈពេលវែងទូលាយនិងផ្តល់នូវសេចក្តីប្រាថ្នាសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចបានតាមរយៈទីផ្សារ។ នៅពេលដែលគោលដៅត្រូវបានបង្កើតឡើងអ្នកត្រូវបង្កើតគោលបំណងនិងផែនការជាក់លាក់ដើម្បីជួយដល់គោលដៅរបស់អ្នក។ យើងនឹងជួយនិងផ្តល់ជូនលោកអ្នកនូវសេវាកម្មជាច្រើនដូចជា៖

  1. វិភាគអាជីវកម្មរបស់អ្នក
  2. យុទ្ធសាស្ត្រអភិវឌ្ឍន៍
  3. ការអភិវឌ្ឍដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្ត្រ
  4. តម្រឹម 
  5. ការចាប់ផ្តើមនិងផែនការវាស់វែង

ការគ្រប់គ្រងការលក់គឺជាដំណើរការនិងសំណុំឧបករណ៍ដើម្បីបង្កើតនិងគ្រប់គ្រងក្រុមលក់។ យើងនឹងជួយអ្នកពីរបៀបបង្កើតពង្រាយនិងដឹកនាំក្រុមលក់ដែលមានសមត្ថភាព។

  1. កំណត់ការគ្រប់គ្រងការលក់និងភារកិច្ចលក់
  2. ជ្រើសរើសអ្នកលក់ឬតំណាងលក់
  3. ធ្វើការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកលក់
  4. រចនាសម្ព័នកម្លាំងលក់
  5. ការព្យាករណ៍និងវាស់ការអនុវត្តការលក់
  6. គ្រប់គ្រងនិងបង្កើតតំបន់លក់

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?