ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងការលក់

ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងការលក់

ពិគ្រោះ គឺជាក្រុមហ៊ុនដែលបង្ហាញពីផ្លាកយីហោ ទីផ្សារ និងការរចនាដែលមានឯកទេសក្នុងការប្រឹក្សាយោបល់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ ក្រុមហ៊ុនផ្តល់ជូនអតិថិជននូវវិធីសាស្ត្រដែលពួកគេត្រូវការ ដើម្បីចែករំលែកទស្សនៈវិស័យរបស់ពួកគេជាមួយពិភពលោកទាំងមូល។ ពិគ្រោះ ប្តេជ្ញាជួយម៉ាកយីហោ និងម្ចាស់ម៉ាកយីហោក្នុងការទទួលស្គាល់ ភាពជាម្ចាស់ និងប្រើប្រាស់សមត្ថភាពផ្ទាល់ខ្លួនរបស់ពួកគេសម្រាប់ភាពអស្ចារ្យតាមរយៈការប្រឹក្សាយោបល់ប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត និងសកម្មភាពផ្សព្វផ្សាយលើម៉ាកយីហោ។

ការដាក់គោលដៅគឺជាជំហានដំបូងក្នុងការបង្វែរភាពមើលមិនឃើញឱ្យមើលឃើញ។
– Tony Robbins

សេវាកម្មពិគ្រោះ

ទីផ្សារគឺជាមុខងារដ៏សំខាន់សម្រាប់អាជីវកម្មដែលបង្កើតតម្លៃដោយភ្ជាប់រវាងទីផ្សារ និងសហគ្រាស ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាដ៏សមរម្យមួយ។ តម្លៃដែលផ្តល់ឱ្យកាន់តែធំ ដំណោះស្រាយកាន់តែច្បាស់ក្នុងការដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកប្រើប្រាស់។ មុខងារទីផ្សារបង្កើតតម្លៃដោយប្រើប្រាស់វិធីសាស្ត្រមួយចំនួនដែលដោះសោអំពីការយល់ដឹងពីទីផ្សារដ៏ស្មុគស្មាញ ដែលអាចត្រូវបានប្រើដើម្បីអភិវឌ្ឍផលិតផល ឬម៉ាកថ្មី កែលម្អផលិតផលដែលមានស្រាប់ និងធ្វើឱ្យពួកវាមាននៅកន្លែងត្រឹមត្រូវតាមពេលវេលាសមស្របដើម្បីជួប និងផ្លាស់់ប្ដូរតាមតម្រូវការរបស់សង្គម។ នៅក្នុងដំណើរការនៃការបង្កើតតម្លៃ ការចែកចាយតម្លៃ និងការចាប់យកតម្លៃ ទីផ្សារគឺជាវិន័យថាមវន្តដែលរីកចម្រើនតាមពេលវេលា ដោយសារវាប្រើប្រាស់ទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ និងដោយប្រយោល់ជាមួយអ្នកពាក់ព័ន្ធជាច្រើន។

យុទ្ធនាការទីផ្សាររបស់អ្នកត្រូវបានកំណត់ដោយគោលដៅទីផ្សាររបស់អ្នក។វាមិនអាចទៅរួចទេក្នុងការកំណត់នូវអ្វីដែលត្រូវធ្វើដោយគ្មានគោលដៅ។ គោលដៅរយៈពេលវែង និងទូលំទូលាយដែលបង្ហាញពីការរំពឹងទុកសម្រាប់អ្វីដែលអ្នកចង់សម្រេចបានតាមរយៈទីផ្សារគឺត្រូវបានទាមទារ។ បន្ទាប់​ពី​អ្នក​បាន​កំណត់​គោលដៅ​របស់​អ្នក​ហើយ អ្នក​នឹង​ត្រូវ​បង្កើត​ឱ្យ​មាន​គោលដៅ និង​ផែនការ​ច្បាស់លាស់​ដើម្បី​ជួយ​អ្នក​ឱ្យ​សម្រេច​បាន​នូវ​គោលដៅ​ទាំងនោះ។ យើងនឹងជួយអ្នក និងផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវសេវាកម្មជាច្រើន រួមទាំងដូចខាងក្រោម៖

  1. វិភាគក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។
  2. ការបង្កើតយុទ្ធសាស្ត្រ។
  3. ការបង្កើតដំណាក់កាលយុទ្ធសាស្ត្រ។
  4. ការតម្រឹមអង្គភាព។
  5. ផែនការសម្រាប់ការចាប់ផ្តើម និងការវាស់វែង

ដំណើរការនៃការបង្កើតក្រុមទីផ្សារ ដឹកនាំក្រុមទីផ្សារ សម្របសម្រួលសកម្មភាពលក់ និងការអនុវត្តយុទ្ធសាស្ត្រលក់ សំដៅដល់ការគ្រប់គ្រងការលក់។ គោលដៅរួមនៃការគ្រប់គ្រងការលក់គឺដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនក្នុងការបំពេញ ឬលើសពីគោលដៅលក់របស់ខ្លួន។ ការគ្រប់គ្រងការលក់គឺជាធាតុផ្សំនៃយុទ្ធសាស្ត្រទីផ្សាររួមរបស់ក្រុមហ៊ុន។

ដំណើរការនៃការបង្កើត និងគ្រប់គ្រងបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ក៏ដូចជាការប្រមូលផ្តុំឧបករណ៍ ត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាការគ្រប់គ្រងការលក់។ យើងនឹងបង្ហាញអ្នកពីរបៀបបង្កើត ប្រើប្រាស់ និងដឹកនាំបុគ្គលិកផ្នែកលក់ដែលមានសមត្ថភាព។

  1. កំណត់តួនាទីនៃការគ្រប់គ្រងការលក់ និងការលក់។
  2. ជ្រើសរើសបុគ្គលិកផ្នែកលក់ ឬអ្នកលក់។
  3. រចនាសម្ព័ន្ធ Salesforce សម្រាប់ការបណ្តុះបណ្តាលផ្នែកលក់។
  4. ព្យាករណ៍ និងតាមដានលទ្ធផលលក់។
  5. បង្កើតតំបន់លក់ និងគ្រប់គ្រងពួកគេ។

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?