ច្បាប់អាជីវកម្ម និងការប្រឹក្សាយោបល់

ច្បាប់អាជីវកម្ម និងការប្រឹក្សាយោបល់

នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មគឺជាដំណើរការសាមញ្ញ។ ដើម្បីដំណើរការអាជីវកម្មដោយស្របច្បាប់ អ្នកត្រូវតែចុះឈ្មោះជាមួយក្រសួងពាណិជ្ជកម្មជាមុនសិន។ អ្នកមានផែនការអាជីវកម្មដែលបានគិតយ៉ាងល្អសម្រាប់ក្រុមហ៊ុនកម្ពុជារបស់អ្នក ក៏ដូចជាថវិកាដែលត្រូវបានព្យាករណ៍យ៉ាងត្រឹមត្រូវ។ អ្នក​បាន​ពិចារណា​អំពី​សកម្មភាព​ជាក់ស្តែង​ដែល​ត្រូវ​ធ្វើ​ក្នុង​ព្រឹត្តិការណ៍​នៃ​ហានិភ័យ។ ទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយ ដំណើរការចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនដែលមើលទៅហាក់ដូចជាស្មុគស្មាញនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបានធ្វើឱ្យអ្នកមានការប្រុងប្រយ័ត្ន។

អ្នកត្រូវតែចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកជាកម្មសិទ្ធិផ្តាច់មុខ ភាពជាដៃគូ ក្រុមហ៊ុនឯកជនឯកជនមានកម្រិត ក្រុមហ៊ុនសាធារណៈមានកំណត់ ឬក្រុមហ៊ុនបរទេស ដើម្បីចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

សេវាកម្មចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម

ពិគ្រោះអាចជួយអ្នកក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងមូលពីដើមដល់ចប់។ ធាតុខាងក្រោមនឹងត្រូវបានរួមបញ្ចូលនៅក្នុងកញ្ចប់ចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនរបស់យើង:

  1. ការជ្រើសរើសឈ្មោះក្រុមហ៊ុន និងចុះឈ្មោះ។
  2. ការរៀបចំអនុស្សរណៈ និងមាត្រានៃសមាគម។
  3. ទទួលបានការយល់ព្រមពីក្រសួងពាណិជ្ជកម្មសម្រាប់វិញ្ញាបនបត្រក្រុមហ៊ុន។
  4. ទទួលបានត្រាផ្លូវការសម្រាប់អាជីវកម្មរបស់អ្នក។
  5. ការចុះឈ្មោះប៉ាតង់។
  6. ការចុះបញ្ជីអាករលើតម្លៃបន្ថែម។
  7. ប្រឹក្សាយោបល់លើការចុះឈ្មោះដោយឥតគិតថ្លៃ។

 សេវាប្រឹក្សា

ដើម្បីគាំទ្រដល់គោលដៅ និងវឌ្ឍនភាពរបស់អាជីវកម្ម អង្គការអាជីវកម្មត្រូវការសេវាកម្មប្រឹក្សានិងជំនួយការអាជីរកម្មជាច្រើនប្រភេទ។ សេវាកម្មប្រឹក្សារបស់យើងត្រូវបានរៀបចំនិងរចនាឡើងដើម្បីជួយអ្នកក្នុងការសម្រេចបាននូវគោលបំណងរបស់អ្នកនៅពេលដែលក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកត្រូវការពង្រីកខ្លួន។ ការរស្វែងយល់ពីការងារជាច្រើនដ៏ស្មុគស្មាញនៃលទ្ធភាព ការលំបាក និងដែលមានហានិភ័យជារឿយៗវាជាតម្រូវការសម្រាប់ការលូតលាស់ប្រកបដោយជោគជ័យ។ អ្នកផ្ដល់ការអនុវត្តន៍ប្រកបជំនាញរបស់យើងអាចជួយអ្នកក្នុងការយល់ដឹង សម្របខ្លួន និងយកឈ្នះលើឧបសគ្គផ្សេងៗដែលអាចកើតឡើង។

យើងនឹងយកចិត្តទុកដាក់ចំពោះតម្រូវការរបស់អ្នក ពីព្រោះអ្នកដឹងពីអាជីវកម្មផ្ទាល់ខ្លួនរបស់អ្នក។ យើងសួរសំណួរ និងស្តាប់ចម្លើយរបស់អ្នកជាផ្នែកនៃដំណើរការនៃការប្រឹក្សាយោបល់ ជាជាងអាស្រ័យលើសេវាកម្មបទដ្ឋានជាប្រព័ន្ធដែលអាចត្រូវបានអនុវត្តចំពោះអតិថិជន ការលំបាក និងទីផ្សារទូទៅ។ យើងបង្កើតដំណោះស្រាយដែលសមស្របទៅនឹងតម្រូវការ និងគោលដៅជាក់លាក់របស់ក្រុមហ៊ុនអ្នក។

ក្រុមហ៊ុនដែលចង់ទទួលបាននូវភាពជោគជ័យត្រូវមានផែនការ យុទ្ធសាស្ត្រ និងការអនុវត្តដ៏ត្រឹមត្រូវ។ ពិគ្រោះជួយអតិថិជនរបស់ខ្លួនក្នុងការពង្រីកអាជីវកម្ម និងបន្តជាមួយភាពរីកចម្រើន។ យើងយល់ថាតើវាមានសារៈសំខាន់យ៉ាងណាក្នុងការមានផែនការសមស្របនៅក្នុងកន្លែង។ ប្រសិនបើគម្រោងរបស់អ្នកមានកំហុស រាល់ជំហានដែលអ្នកធ្វើនឹងមានខុសដូចគ្នាដែរ។ ក្រុមហ៊ុនកំពុងត្រូវបានដឹកនាំឱ្យចេញឆ្ងាយពីគោលដៅរបស់ពួកគេជាជាងឆ្ពោះទៅរកលទ្ធផលដែលត្រឹមត្រូវនេះ។ មុននឹងធ្វើការណែនាំអំពីនីតិវិធី និងយុទ្ធសាស្ត្រ យើងស្រាវជ្រាវអំពីការងាររបស់អតិថិជនរបស់យើងឱ្យបានហ្មត់ចត់ ដើម្បីធានាថា យើងបានពិចារណាលើអថេរទាំងអស់។

ពិគ្រោះផ្តល់យោបល់ប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈនិងក្រមសីលធម៌សម្រាប់ផ្តល់ព័ត៌មាននិងទិសដៅដ៏ត្រឹមត្រូវសម្រាប់វិនិយោគិន។

ក្រសួងពាណិជ្ជកម្ម

ដំណើរការអាជីវកម្ម

បទប្បញ្ញត្តិធុរកិច្ច និងការវិនិយោគរបស់កម្ពុជា អនុញ្ញាតឱ្យមានការបង្កើតនីតិបុគ្គលជាច្រើន ដោយមិនទាមទារសញ្ជាតិ៖

  1. ក្រុមហ៊ុនឯកជនទទួលខុសត្រូវមានកម្រិតដែលមានម្ចាស់ភាគហ៊ុនពី ១ ទៅ ៣០ នាក់
  2. ក្រុមហ៊ុនសារធារណៈ
  3. ម្ចាស់កម្មសិទ្ធតែមួយ
  4. ភាពជាដៃគូទូទៅភាពជាដៃគូអាជីវកម្មក្រៅផ្លូវការ។
  5. ភាព​ជា​ដៃគូ​មាន​កំណត់
  6. ក្រុមហ៊ុនបុត្រសម្ព័ន្ធរបស់ក្រុមហ៊ុនបរទេសយ៉ាងហោចណាស់ ៥១ ភាគរយនៃភាគហ៊ុនដែលកាន់កាប់ដោយក្រុមហ៊ុនមេ
  7. សាខាក្រុមហ៊ុនបរទេស
  8. ការិយាល័យតំណាងសម្រាប់គោលបំណងស្វែងរកទីផ្សារ។

វិនិយោគិនបរទេសអាចកាន់កាប់ 100% នៃអាជីវកម្មដែលបានចុះបញ្ជីក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។ វិនិយោគិនអាចប្ដុររូបិយប័ណ្ណបរទេសពេញលេញ ហើយមានសេរីភាពក្នុងការធ្វើការផ្ទេរប្រាក់ណេញ។ ដំណើរការនេះមានប្រាំជំហាន ដោយចាប់ផ្តើមពីការដាក់ប្រាក់ដើមទុនទៅធនាគារតាមរយៈឯកសារចុះបញ្ជីដែលចេញដោយនាយកដ្ឋានពន្ធដារ។ គម្រោងវិនិយោគដែលមានលក្ខណៈសម្បត្តិគ្រប់គ្រាន់អាចស្នើសុំទិដ្ឋាការ និងប័ណ្ណការងារ ដើម្បីធ្វើការជាអ្នកគ្រប់គ្រង អ្នកបច្ចេកទេស និងកម្មករជំនាញ ប្រសិនបើមិនមានលក្ខណៈសម្បត្តិ និងជំនាញដែលត្រូវការនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាទេ។

 

ប្រព័ន្ធពន្ធដារកម្ពុជា និងទិដ្ឋភាពទូទៅ

ប្រព័ន្ធពន្ធកម្ពុជាមានចំណាត់ថ្នាក់បីដូចជាអ្នកជាប់ពន្ធតូចមធ្យមនិងធំ។

អាជីវកម្មនិងការវិនិយោគនៅកម្ពុជានឹងរងផលប៉ះពាល់ពីពន្ធដូចជា

ពន្ធចម្បង

  1. ពន្ធសាជីវកម្ម
  2. ពន្ធអប្បបរមា
  3. ពន្ធកាត់ទុក
  4. ពន្ធលើតម្លៃបន្ថែម
  5. ពន្ធ​នាំចូល
  6. ពន្ធលើប្រាក់ខែ

ពន្ធពាក់ព័ន្ធផ្សេងទៀត

  1. ពន្ធស្នាក់នៅ
  2. ពន្ធលើផ្លាកយីហោសាធារណៈ
  3. ពន្ធពិសេសលើអាករពិសេសលើទំនិញនិងសេវាកម្មមួយចំនួន។
  4. ពន្ធផ្សេងទៀត

ពិគ្រោះ ផ្តល់សេវាកម្មអាជីវកម្មជាច្រើ​ន

យើងរាយការណ៍អំពីរបាយការណ៍លទ្ធភាពការិយាល័យសម្រាប់ការទទួលបានដំណោះស្រាយសក្តានុពលចំពោះឱកាសអាជីវកម្មឬបញ្ហាអាជីវកម្មហើយកំណត់ថាតើមួយណាអាចមានសម្រាប់ការវិភាគបន្ត។

យើងផ្តល់ជូនសេវាកម្មល្អបំផុតលើការសិក្សានិងការស្រាវជ្រាវការវិនិយោគដែលវាត្រូវបានទាមទារដោយវិនិយោគិនសម្រាប់គម្រោងណាមួយនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

ក្រុមរបស់យើងផ្តល់ជូនការស្រាវជ្រាវទីផ្សារសម្រាប់ការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្មនិងអាជីវកម្មដែលមានស្រាប់សម្រាប់ការអភិវឌ្ឍនិងការកែលម្អប្រតិបត្តិការ។

ផ្តល់ជូនការចុះឈ្មោះអាជីវកម្មនៅក្រសួងពាណិជ្ជកម្មនិងអគ្គនាយដ្ឋានពន្ធដារ

អាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មផ្សេងៗនៅក្នុងក្រសួងផ្សេងៗគ្នាដើម្បីបំពេញប្រតិបត្តិការអាជីវកម្ម។

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?