សេវាកម្ម

ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងប្រឹក្សាយោបល់

ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មដោយស្របច្បាប់និងការការពារដោយច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។

អាន​បន្ថែម
ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងការលក់

ពិគ្រោះ គឺជាភ្នាក់ងារអាជីពលើស្លាកសញ្ញា ទីផ្សារដែលមានជំនាញក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនិងការគ្រប់គ្រង។

អាន​បន្ថែម
ព័ត៌មានវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

ពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរនិងដើរយ៉ាងលឿន។ អាជីវកម្មភាគច្រើនបានប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការរបស់ខ្លួនកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាពនិងកាត់បន្ថយថ្លៃដើម

អាន​បន្ថែម
គ្រប់គ្រងនិងប្រឹក្សាផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ

នេះអាចជួយក្រុមហ៊ុនបញ្ឈប់ពីធ្លាក់ការយ៉ាងខ្លាំងដូចជាការក្ស័យធនឬបិទក្រុមហ៊ុនទាំងនោះកើតឡើងតែដោយគ្មានការប៉ាន់ស្មានហិរញ្ញវត្ថុមិនល្អ។

អាន​បន្ថែម
ផ្គូផ្គងពាណិជ្ជកម្មនិងសហការ

ការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញយកជួយឱ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងពង្រីក។ វាអាចបន្ថែមសមត្ថភាពនិងផ្លាស់ប្តូរសក្ដានុពលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុងឧស្សាហកម្មនេះផងដែរ។

អាន​បន្ថែម
ទីភ្នាក់ងារ និងប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ

យើងផ្តល់ជូននូវប្រភពព័ត៌មាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលវិនិយោគិនទាមទារដូចជាលំនៅដ្ឋានការិយាល័យអគាររោងចក្រនិងដីសម្រាប់ប្រភេទគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់បំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជន។

អាន​បន្ថែម

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?