Slide
ការិយាល័យ ពិគ្រោះ
ជួបយើងហើយពិភាក្សារកជំរើសល្អបំផុត
អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបក្នុងការធ្វើការជាមួយយើង។
ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត
Slide
ជួបជាមួយពួកយើង គំនិតបំផុសនិងពិភាគ្សា !!
យើងធ្វើការជាមួយអ្នកយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីឱ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតនិងឈានដល់គោលដៅរបស់អ្នក។
ស្វែង​យល់​បន្ថែម

វិធីសាស្ត្ររបស់យើង

រាល់អាជីវកម្មរបស់អតិថិជនគ្រប់រូបត្រូវបានចាត់ទុកដូចជាវាជារបស់យើងផ្ទាល់ដោយ ពិគ្រោះ តាមគំនិតរបស់យើង ទីប្រឹក្សាគួរតែត្រូវបានអនុវត្តច្រើនជាងគ្រាន់តែធ្វើជាប្រឹក្សា។ យើងដាក់ខ្លួនយើងនៅក្នុងស្ថានភាពជាក់ស្ដែងរបស់អតិថិជនរបស់យើង និងការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ពួកគេ និងធ្វើការរួមគ្នាដើម្បីជួយពួកគេឱ្យស្វែងយល់ពីសក្តានុពលពេញលេញរបស់ពួកគេ។ នេះនាំឱ្យមានការអភិវឌ្ឍនៃភាពជាដៃគូយូរអង្វែង និងគួរឱ្យរីករាយ។

ដើម្បីទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុត វិធីសាស្ត្រដ៏ត្រឹមត្រូវគឺត្រូវបានទាមទារ និងអនុវត្តន៍។ វិធីសាស្ត្ររបស់ពិគ្រោះដំណើរការដោយការអនុវត្តជំនាញខាងក្រៅរបស់វាទៅនឹងវិធីសាស្ត្រការងារផ្ទៃក្នុងរបស់ក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នក។ យើងយល់ថា ដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកឱ្យសម្រេចបាននូវសក្តានុពលពេញលេញរបស់ខ្លួន យើងត្រូវកែសម្រួលដំបូន្មានរបស់អ្នកជំនាញរបស់យើងទៅនឹងការអនុវត្តអាជីវកម្មជាក់លាក់របស់អ្នក។ ជាលទ្ធផល យើងអាចបង្កើតទំនាក់ទំនងដ៏មានអត្ថន័យជាមួយអតិថិជនរបស់យើង។

ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំក៏ផ្តល់នូវជម្រើសជាច្រើន និងពេលវេលាដែលអាចបត់បែនបានសម្រាប់អ្នកក្នុងការជ្រើសរើសដោយផ្អែកលើស្ថានភាពបច្ចុប្បន្នរបស់អាជីវម្មរបស់អតិថិជនដូចជា

ការងារផ្អែកលើពេលវេលា

ការងារផ្អែកលើពេលវេលាគឺជារឿងទូទៅ និងធម្មតា។ នៅក្នុងទម្រង់នេះ យើងវាយតម្លៃ និងកំណត់វិសាលភាពនៃការងារនៅដើមដំបូងមុននឹងចាប់ផ្ដើមការងារ។ អតិថិជនរបស់យើងអាចជ្រើសរើសយកអត្រាគិតជាម៉ោង ឬគិតជាថ្ងៃ។ យើងទទួលបានប្រាក់ឈ្នួលសម្រាប់រាល់ម៉ោងនៃការងារជាក់ស្តែង។ ពេលខ្លះវាអាចមានការពិបាកក្នុងការកំណត់ពេលវេលាដែលវានឹងត្រូវការដើម្បីដោះស្រាយតម្រូវការអតិថិជន។

ការងារផ្អែកលើគម្រោង

ការប្តេជ្ញាចិត្តរបស់យើងក្នុងការអនុវត្តតាមការងារទៅតាមចំនួនទឹកប្រាក់ដែលបានកំណត់នៅក្នុងវិធីសាស្ត្រផ្អែកលើគម្រោង។ ភាគីទាំងពីរនឹងយល់ព្រមលើព័ត៌មានលម្អិតនៃការចែកចាយទាំងអស់មុនពេលចាប់ផ្តើម។ វិធីសាស្ត្រនេះមានអត្ថប្រយោជន៍ក្នុងការអនុញ្ញាតឱ្យអ្នកពិគ្រោះយោបល់ផ្តោតលើការផលិតភាពការងារជាជាងការកំណត់ពេលវេលា។ 

ការងារផ្អែកលើប្រាក់ឈ្នូល

វិធីសាស្ត្រនេះតម្រូវឱ្យមានការផ្តល់សេវាដែលកំពុងបន្ត ឬតាមតម្រូវការសម្រាប់ពេលវេលាដែលបានកំណត់ទុកជាមុន។ វិធីសាស្ត្រនេះ មិនដូចការងារផ្អែកលើគម្រោង មិនត្រូវការការកំណត់ដែលបានបញ្ជាក់នោះទេ។ ផ្ទុយទៅវិញ វាអនុញ្ញាតឱ្យយើង និងអតិថិជនរបស់យើងយល់ព្រមលើការទូទាត់ថេរ កើតឡើងដដែលៗ និងផ្តល់ឱ្យយើងនូវសេរីភាពកាន់តែច្រើននៅក្នុងវិសាលភាពនៃការងារ និងការផ្តល់សេវារបស់យើង។ សម្រាប់អតិថិជនដែលមានបំណងចង់ចូលប្រើខ្ញុំក្នុងករណីមានអ្វីមួយកើតឡើង ខ្ញុំតែងតែធ្វើការលើប្រាក់ឈ្នួល។

ការងារបែបជាក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់

លទ្ធភាពមួយទៀតគឺការធ្វើទម្រង់អាជីវកម្មរបស់យើងគឺស្ថិតនៅក្រោយក្រុមហ៊ុនប្រឹក្សាយោបល់។ ក្នុងករណីនេះ យើងជួលអ្នកឯករាជ្យ ឬកម្មករពេញម៉ោង និងសេវាកម្មវិជ្ជាជីវៈ ដើម្បីសម្រេចកិច្ចការជំនួសយើង។ យើងរក្សាភាពជាម្ចាស់នៃផ្សារភ្ជាប់ជាមួយអតិថិជន ប៉ុន្តែយើងមានក្រុមដែលគ្រប់គ្រងការងារមួយតាមផ្នែក ឬទាំងអស់។ 

ប្រឹក្សាយោបល់អាជីវកម្ម

យើងជួយសេវាកម្មអាជីវកម្មរបស់អ្នកតាមរបៀបមួយដែលជួយបង្កើនលទ្ធផលដល់អតិថិជនរបស់អ្នក

ការទទួលបានអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្ម

នៅក្នុងច្បាប់អាជីវកម្មយើងផ្តល់ជូននូវអាជ្ញាប័ណ្ណអាជីវកម្មភាគច្រើនដែលមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងក្រសួងដែលពាក់ព័ន្ធ

ការលក់រាយ និងបោះដុំ

ការមានបណ្ដាញដែលវែងក្នុងការលក់បោះដុំ និងលក់រាយកំពុងទាមទារឲ្យមានតម្រូវការក្នុងការផ្គត់ផ្គង់គុណភាព និងប្រសិទ្ធភាព ដែលទាំងអស់នេះមានលក្ខណៈស្របច្បាប់ដែលផ្តល់អត្ថប្រយោជន៍ដល់អតិថិជន បុគ្គលិក និងការគ្រប់គ្រង។

ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ

អ្នកជំនាញហិរញ្ញវត្ថុរបស់យើងជួយអ្នកវិភាគទិន្នន័យហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីបង្កើតគ្រឹះហិរញ្ញវត្ថុ

ពាណិជ្ជកម្មនិងការវិនិយោគកសិកម្ម

ដោយសារតែកសិកម្មបែបទំនើបពឹងផ្អែកខ្លាំងលើបច្ចេកវិទ្យា វាមានទំនាក់ទំនងច្បាស់លាស់រវាងប្រសិទ្ធភាពទិន្នផល និងការអនុវត្ត។ យើងជួយអ្នកពង្រីកដំណោះស្រាយអាជីវកម្មកសិកម្មរបស់អ្នកលើសពីដំណើរការផ្អែកលើផលិតផលផ្តោតលើសេវាកម្ម។

 

សេវាកម្មពិគ្រោះយោបល់ផ្នែកពន្ធដារ

យើងជាក្រុមប្រឹក្សាពន្ធដារដែលជួយវិនិយោគិន និងម្ចាស់អាជីវកម្មក្នុងការដំណើរការអាជីវកម្មរបស់ពួកគេដោយជោគជ័យក្នុងប្រទេសកម្ពុជា។

តើ​យើង​អាច​ជួយលោក​អ្នក​ដោយ​របៀបណា​?

សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ ពិគ្រោះដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?