ការងារ

ពិគ្រោះ តំណាងឲ្យៃក្រុមមនុស្សដែលមានចំណេះដឹងនិងជំនាញច្បាស់លាស់សម្រាប់ធ្វើការឲ្យបានកាន់តែប្រសើរបំផុត។ យើងមានជំនាញក្នុងការជ្រើសរើសមនុស្សដែលមានបំណងប្រាថ្នាចង់ខ្ពស់ និងការប្តេជ្ញាចិត្តក្នុងការធ្វើតាមការគិតដ៏សមស្របមួយដោយផ្សាភ្ជាប់ជាមួយវិន័យជាចាំបាច់។ យើងធ្វើការប្ដេជ្ញាក្នុងការគាំទ្រជាអធិភាពទៅលើបុគ្គលិករបស់យើង និងបង្កើតបរិយាកាសដែលលើកទឹកចិត្តដល់ការគិតប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។ យើងខិតខំកាត់បន្ថយភាពតានតឹង និងធ្វើឲ្យមានលទ្ធភាពធំបំផុត ដើម្បីឱ្យបុគ្គលិករបស់យើងអាចគិតបានច្បាស់លាស់ និងប្រកបដោយភាពច្នៃប្រឌិត។

ធ្វើការជាមួយ ពិគ្រោះផ្តល់ឱ្យអ្នកនូវឱកាសដើម្បីក្លាយជាផ្នែកមួយនៃក្រុមដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់។ យើងជាក្រុមអ្នកជំនាញដែលជំរុញដោយប្រសិទ្ធភាព ដែលផ្តោតលើការងារស្នូល។

ពិគ្រោះ មិនត្រឹមតែផ្តោតលើការជ្រើសរើសបុគ្គលិកប៉ុណ្ណោះទេ ប៉ុន្តែថែមទាំងលើការអភិវឌ្ឍន៍បុគ្គលិកដែលមានសមត្ថភាពខ្ពស់ផងដែរ។ វាជារឿងសំខាន់សម្រាប់យើងដែលអតិថិជនរបស់យើងពេញចិត្ត ហើយថាអថិតិជនត្រូវបានផ្ដល់ជូនដោយការយកចិត្តទុកដាក់ និងការគោរពដែលអថិតិជនសមនឹងទទួលបាន។

ពិគ្រោះក៏ផ្តល់សេវាកម្មជ្រើសរើសបុគ្គលិកដល់អតិថិជន និងដៃគូអាជីវកម្មរបស់ខ្លួន។ យើងផ្តល់សេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបាន ដើម្បីបំពេញតម្រូវការរបស់លោកអ្នក។

Play Video

អត្ថប្រយោជន៍និងរង្វាន់

យើងចាត់ទុកអាជីវកម្មរបស់អតិថិជនរបស់យើងដូចជារបស់យើងផ្ទាល់ដែរ ជំនួសឲ្យការដើរតួជាអ្នកប្រឹក្សា យើងគិត និងធ្វើដូចជាដៃគូអាជីវកម្ម។ យើងចែករំលែកក្តីសង្ឃឹម និងក្តីសុបិនរបស់អតិថិជនរបស់យើង ស្វែងរកការស្វែងយល់ពីការពិតរបស់ពួកគេ និងផ្គូផ្គងការលើកទឹកចិត្តរបស់យើងជាមួយនឹងគោលដៅរបស់ពួកគេ ដូច្នេះពួកគេដឹងថាយើងទាំងអស់គ្នានៅក្នុងរឿងនេះជាមួយគ្នា។

ការកសាងអាជីពនៅ ពិគ្រោះ មានគុណសម្បត្តិជាច្រើន រួមទាំការងារអផិវឌ្ឍន៍ផ្ទាល់ខ្លួន ការណែនាំ និងការងារជាក្រុម។

មុខតំណែង

ចំណងជើងការងារ ទីកន្លែង នាយកដ្ឋាន កាលបរិច្ឆេទ
ប្រធានប្រតិបត្តិការ (ឡូជីខល) ភ្នំពេញ,ប្រទេសកម្ពុជា ប្រតិបត្តិការ ខែ​កក្កដា 22, 2019

តើ​យើង​អាច​ជួយលោក​អ្នក​ដោយ​របៀបណា​?

សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ ពិគ្រោះដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?