Slide
ការិយាល័យ ពិគ្រោះ
ជួបយើងហើយពិភាក្សារកជំរើសល្អបំផុត
អ្នកនឹងមានអារម្មណ៍រំភើបក្នុងការធ្វើការជាមួយយើង។
ស្វែងយល់​បន្ថែម​ទៀត
Slide
ជួបជាមួយពួកយើង គំនិតបំផុសនិងពិភាគ្សា !!
យើងធ្វើការជាមួយអ្នកយ៉ាងជិតស្និទ្ធដើម្បីឱ្យទទួលបានលទ្ធផលល្អបំផុតនិងឈានដល់គោលដៅរបស់អ្នក។
ស្វែង​យល់​បន្ថែម
ពិគ្រោះ គឺជាក្រុមប្រឹក្សាយោបល់ឯករាជ្យដែលមានមូលដ្ឋាននៅទីក្រុងភ្នំពេញ ដឹកនាំដោយអ្នកប្រឹក្សាដែលមានបទពិសោធន៍ និងជំនាញច្បាស់លាស់។ អាជីវកម្មខ្នាតតូច និងមធ្យម ត្រូវបានផ្តោតយ៉ាងសំខាន់សម្រាប់សេវាកម្មរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងខ្ញុំ ដែលរួមមានការប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងការលក់ ការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអាជីវកម្ម ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ និងប្រឹក្សាយោល់ ការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការទិញយក។ ចំណេះដឹង និងជំនាញផ្នែកអាជីវកម្មរបស់ក្រុមការងាររបស់យើងបានផ្តល់នូវការវិភាគដ៏ត្រឹមត្រូវ ទាន់សម័យបច្ចុប្បន្ន និងហ្មត់ចត់បំផុតអំពីទីផ្សារកម្ពុជាដើម្បីបញ្ជ្រៀតចូល​និងដំណើរការបាន។ពិគ្រោះ មានអ្នកជំនាញបទពិសោធន៍និងប្រឹក្សាដែលតម្រូវទៅតាមអតិថិជនដើម្បីជួយក្រុមហ៊ុនរបស់អ្នកស្វែងរកមនុស្សត្រឹមត្រូវ និងផ្តល់ការគាំទ្រដល់សហគ្រិន។
 
សេវាកម្មរបស់យើង
 
  1. សេវាកម្មផ្នែកច្បាប់ពាណិជ្ជកម្ម និងប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្ម៖ ការចុះបញ្ជីពាណិជ្ជកម្ម និងប្រឹក្សាពាណិជ្ជកម្មកម្ពុជា។
  2. ទីផ្សារ និងការគ្រប់គ្រងការចែកចាយ។
  3. បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានអាជីវកម្ម៖ ការបង្កើតមជ្ឈមណ្ឌលទិន្នន័យ ការណែនាំកម្មវិធី ប្រព័ន្ធប្រតិបត្តិការដូចជា Window 10 និង Microsoft Office 
  4. ការគ្រប់គ្រង​ហិរញ្ញវត្ថុ
  5. ភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យនិងប្រឹក្សាយោបល់
  6. ការផ្គូផ្គងអាជីវកម្មនិងទំនាក់ទំនង

ពិគ្រោះ ពិគ្រោះនៅតែបន្តកើនឡើងជារៀងរាល់ថ្ងៃដោយសារភាពជឿជាក់របស់អតិថិជនដែលមានចំពោះយើង។ យើងគ្របដណ្តប់លើមុខជំនាញវិជ្ជាជីវៈជាច្រើនដូចជាការផ្ដល់យោបល់លើការគ្រប់គ្រងផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុ​ សេវាកម្មអាជីវកម្ម ផលិតផលប្រើប្រាស់។

 

ទស្សនវិស័យ​របស់​យេ​ី​ង

ពិគ្រោះ ចូលរួមចំណែកក្នុងការអភិវឌ្ឍន៍សេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រទេសកម្ពុជា តាមរយៈការផ្តល់ជំនួយការផ្នែកធុរកិច្ច និងការប្រឹក្សាដល់វិនិយោគិន ដើម្បីជួយអាជីវកម្មធ្វើឱ្យកាន់តែប្រសើរឡើង និងពង្រីកអាជីវកម្មផងដែរ។

បេសកម្មរបស់ពួកយើង

យើងមានបំណងផ្តល់នូវផែនការសកម្មនៃការចាប់ផ្តើមអាជីវកម្ម និងប្រសិទ្ធភាពប្រតិបត្តិការអាជីវកម្មនៅក្នុងផ្នែកទាំងអស់នៃប្រតិបត្តិការរបស់ក្រុមហ៊ុនយើងដែលជាបេសកកម្ម និងគោលដៅ។ បុគ្គលិកមកពី ពិគ្រោះ ត្រូវបានឧទ្ទិសដល់ការផ្តល់នូវភាពជាអ្នកដឹកនាំសកម្ម និងការគាំទ្រក្នុងការបង្កើត និងនិរន្តរភាពសេដ្ឋកិច្ច និងគុណភាពដែលអាចធ្វើការបានសម្រាប់ប្រតិបត្តិការភាគច្រើនរបស់ក្រុមហ៊ុន។

របៀបដែលយើងធ្វើការ

Play Video

តើ​យើង​អាច​ជួយលោក​អ្នក​ដោយ​របៀបណា​?

សូមទាក់ទងយើងខ្ញុំ ពិគ្រោះដែលនៅជិតអ្នកបំផុត ឬតាមប្រព័ន្ធអនឡាញ

ត្រាឌីជីថលរបស់យើង

វា​ជា​រឿង​ងាយស្រួល​ក្នុង​ការ​ផ្ទេរ​ឯកសារ​ក្នុង​ទម្រង់​អេឡិចត្រូនិក​ដោយ​ប្រើ​ត្រា​ឌីជីថល។ ដើម្បីឱ្យមានការទទួលស្គាល់បែបនេះ យើងតែងតែផលិតឯកសារត្រឹមត្រូវដែលមានត្រាផ្លូវការ។
ប្រសិនបើអ្នកទទួលបានឯកសារដោយគ្មានត្រានេះ សូមទាក់ទងមកយើងខ្ញុំភ្លាមៗដើម្បីស្នើសុំត្រាឌីជីថល ដូច្នេះអ្នកអាចមានទំនុកចិត្តថាអ្នកបានទទួលឯកសារត្រឹមត្រូវពីក្រុមការងាររបស់យើង។

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?