ទំនាក់ទំនង

សូមទំនាក់ទំនងយើងខ្ញុំ ប្រសិនបើអ្នកមានសំនួរឬចង់ទុកមតិយោបល់រឺក៏ចង់ទំនាក់ទំនងដោយផ្ទាល់ពីព័ត៌មានបន្ថែមអំពី ពិគ្រោះ

ការសាកសួរអតិថិជន

 • ផ្ទះលេខ ៩៦ ផ្លួវ ប៉េ ០២ បុរីប៉េងហួតឌឺស្តារព្រីមៀរ៍ ច្រាំងចម្រេះ១ ឬស្សីកែវ ភ្នំពេញ
 • +855 77 25 25 96
  +855 87 25 25 96

សាកសួរពីការជ្រើសរើស

សម្រាប់ព័ត៌មានបន្ថែមទាក់ទងនឹងឱកាសការងារបច្ចុប្បន្នសូមទំនាក់ទំនង៖

នាយកដ្ឋានជ្រើសរើសបុគ្គលិក

សាកសួរព័ត៌មានផ្សេងៗ

ប្រសិនបើអ្នកជាសមាជិកសារព័ត៌មានហើយចង់និយាយជាមួយអ្នកណាម្នាក់នៅប្រឹក្សាសូមទាក់ទង៖

ផ្នែក​ទីផ្សារ

ទម្រង់ផ្តល់មតិ

  ពិគ្រោះ​ ជំនួយការអាជីរកម្ម
  Get our web app. It won't take up space on your phone.
  Install
  Add ពិគ្រោះ(PIKRUOS) Business Assistant. to Home Screen
  Close

  For an optimized experience on mobile, add ពិគ្រោះ(PIKRUOS) Business Assistant. shortcut to your mobile device's home screen

  1) Press the share button on your browser's menu bar
  2) Press 'Add to Home Screen'.