យើងតែងតែនៅជាមួយជម្រើសរបស់អ្នក
និងបំពេញតាមការរំពឹងទុករបស់អ្នកជានិច្ច
សេវាកម្មរបស់យើង
យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹង
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ & ធ្វើការប្រកបដោយក្រមសីលធម៌
សេវាកម្មរបស់យើង

តើលោកអ្នកកំពុងតែស្វែងរកជំនួយការនិង​ដំណោះស្រាយនៅកន្លែងតែមួយមែនទេ?

ច្បាប់អាជីវកម្ម និងពិគ្រោះយោបល់

ពិគ្រោះ ជួយលើសេវាកម្មចុះបញ្ជីក្រុមហ៊ុន អាចជួយអ្នកក្នុងដំណើរការចុះឈ្មោះក្រុមហ៊ុនទាំងមូលតាំងពីដើមដល់ចប់។

អាន​បន្ថែម

ប្រឹក្សា និងការគ្រប់គ្រងហិរញ្ញវត្ថុ

ដើម្បីកាត់ការពារអាជីវកម្មពីការកាត់បន្ថយប្រតិបត្តិការ ឬបិទទីតាំងសាខា។ រឿងទាំងនេះកើតឡើងតែនៅពេលដែលការប៉ាន់ប្រមាណផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុមិនមានភាពច្បាស់លាស់ ឬក៏មិនមាន។

អាន​បន្ថែម

ការគ្រប់គ្រងទីផ្សារ និងការលក់

ទីផ្សារគឺជាមុខងារសាជីវកម្មដ៏សំខាន់ដែលបង្កើតតម្លៃដោយភ្ជាប់គម្លាតរវាងទីផ្សារ និងសហគ្រាស។

អាន​បន្ថែម

ប្រឹក្សា និងទីភ្នាក់ងារអចលនទ្រព្យ

យើងផ្តល់ជូននូវប្រភពព័ត៌មាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលវិនិយោគិនត្រូវការដូចជាលំនៅដ្ឋានការិយាល័យអគាររោងចក្រនិងដីសម្រាប់ប្រភេទគម្រោងអភិវឌ្ឍន៍សម្រាប់បំពេញតំរូវការរបស់អតិថិជន។

អាន​បន្ថែម

បច្ចេកវិទ្យាព័ត៌មានសម្រាប់អាជីវកម្ម

ក្រុមហ៊ុនភាគច្រើនបានអនុវត្តបច្ចេកវិទ្យាទំនើប ដើម្បីបង្កើនប្រសិទ្ធភាព និងសន្សំការចំណាយ។

អាន​បន្ថែម

ពាណិជ្ជកម្ម និងការផ្គូផ្គង

ការរួមបញ្ចូលគ្នា និងការទិញយកជួយអាជីវកម្មក្នុងការពង្រីក និងរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័ស។ វាមានសក្ដានុពលក្នុងការលើកកំពស់ជំនាញ នឹងការកែប្រែសក្ដានុពលនៃការប្រកួតប្រជែងក្នុងវិស័យនេះ។

អាន​បន្ថែម
សេវាកម្មត្រូវបានផ្តល់ជូនជាពិសេសសម្រាប់អ្នកវិនិយោគិន និងអាជីវកម្ម
ធ្វើការប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ និងក្រមសីលធម៌។

ការងាររបស់យើងខ្ញុំ

យើងផ្តល់ជូននូវគុណភាពសេវាកម្មល្អលើសគេ
ជាមួយវិជ្ជាជីវៈ និងសីលធម៌

21​ គម្រោង
បានបញ្ចប់

ការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង

ព័តមាននៅត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមពេលវេលា

ការងារពីបេះដូងនិងក្រមសីលធម៌

ដំណឹង & ជំនួយ

ជ្រើសរើយើងខ្ញុំសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នក