សូមស្វាគមន៍មកកាន់គេហទំព័ររបស់យើង
យើងធ្វើអស់ពីសមត្ថភាពដើម្បីបម្រើអាជីវកម្មរបស់អ្នក។
សេវាកម្មរបស់យើង
យើងផ្តល់ជូននូវសេវាកម្មដែលអាចទុកចិត្តបានជាមួយនឹង
ជំនាញវិជ្ជាជីវៈខ្ពស់ & ធ្វើការប្រកបដោយក្រមសីលធម៌
សេវាកម្មរបស់យើង

តើលោកអ្នកកំពុងស្វែករកជំនួយការ និងការសម្របសម្រួលអាជីវកម្មមែនដែរឬទេ?

ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មនិងប្រឹក្សាយោបល់

ច្បាប់ពាណិជ្ជកម្មគឺមានសារៈសំខាន់សម្រាប់ប្រតិបត្ដិការអាជីវកម្មដោយស្របច្បាប់និងការការពារដោយច្បាប់នៃប្រទេសកម្ពុជា។

អាន​បន្ថែម

ប្រឹក្សាយោបល់ហិរញ្ញវត្ថុ

ពិគ្រោះ (PIKRUOS) -CONSULTING ជួយអតិថិជនបង្កើតគម្រោងហិរញ្ញវត្ថុថាមវន្តនិងការគ្រប់គ្រងដែលយកទិន្នន័យពិតនិងដែលរៀបជាទម្រង់ ...

អាន​បន្ថែម

គ្រប់គ្រងទីផ្សារនិងលក់

ពិគ្រោះ គឺជាភ្នាក់ងារអាជីពលើស្លាកសញ្ញា ទីផ្សារដែលមានជំនាញក្នុងការពិគ្រោះយោបល់ប្រកបដោយការច្នៃប្រឌិតនិងការគ្រប់គ្រង។

អាន​បន្ថែម

ទីភ្នាក់ងារ និងប្រឹក្សាអចលនទ្រព្យ

យើងផ្តល់ជូននូវប្រភពព័ត៌មាននៃទ្រព្យសម្បត្តិដែលអ្នកវិនិយោគត្រូវការដូចជាលំនៅដ្ឋាន ការិយាល័យ អគារ រោងចក្រនិងដីសម្រាប់ ...

អាន​បន្ថែម

ព័ត៌មានវិទ្យាពាណិជ្ជកម្ម

ពិភពលោកបានផ្លាស់ប្តូរនិងដើរយ៉ាងលឿន អាជីវកម្មភាគច្រើនបានចាប់យកបច្ចេកវិទ្យាថ្មីដើម្បីធ្វើឱ្យប្រតិបត្តិការរកាន់តែមានប្រសិទ្ធភាព

អាន​បន្ថែម

ផ្គូផ្គងពាណិជ្ជកម្មនិងសហការ

ការរួមបញ្ចូលគ្នានិងការទិញយកអាជីវកម្មអាចជួយឱ្យអាជីវកម្មរីកចម្រើនយ៉ាងឆាប់រហ័សនិងពង្រីក។ វាអាចបន្ថែមសមត្ថភាពនិងផ្លាស់ប្តូរសក្ដានុពលប្រកួតប្រជែងនៅក្នុង ...

អាន​បន្ថែម
ផ្តល់សេវាកម្មប្រសើរបំផុតសម្រាប់វិនិយោគិននិងអាជីវកម្ម
ធ្វើការប្រកបវិជ្ជាជីវៈនិងវិជ្ជាជីវៈ

ការងាររបស់យើង

រីកចម្រើនទាំងអស់គ្នា
ពេលវេលាត្រូវផ្លាស់ប្តូរ

21​ គម្រោង
បានបញ្ចប់

ការងារប្រកបដោយវិជ្ជាជីវៈ

ការគាំទ្រយ៉ាងពេញទំហឹង

ព័តមាននៅត្រឹមត្រូវស្របទៅតាមពេលវេលា

ការងារពីបេះដូងនិងក្រមសីលធម៌

ដំណឹង & ជំនួយ

ជ្រើសរើយើងខ្ញុំសម្រាប់ជំនួយរបស់អ្នក